Дали туристичките агенции имаат база од нивните лојални клиенти, со цел да им прават remarketing секоја наредна сезона?

Blog Section Image

Зошто ви е потребна база од вашите лојални клиенти?

Со досегашниот, традиционален начин на работење, туристичките агенции за жал немаа ниту можност ниту време да ја менаџираат бизнис интеракцијата со нивните постоечки клиенти. Тоа значи дека агенциите досега не водеа евиденција на историја на патници кои ги користеле нивните услуги, којашто може да им помогне да го подобрат професионалниот однос со лојалните клиенти, а со самото тоа да придонесат за пораст на продажбите.

Со CRM (Customer Relationship Management) модулот во Меракзи, податоците за секој клиент, ќе се запишуваат во база уште при самата резервација на аранжманите. Во овој модул, ќе се запишува името и презимето, телефонскиот број, имејл адресата и датата на раѓање на првиот патник кој е носител на резервацијата, како и имињата и презимињата и телфонските броеви на патниците кои патувале заедно со него, односно биле дел од истата резервација.

Сите овие информации за патниците, ќе можат и да се филтрираат во CRM модулот, според: дестинација, термин, цена на аранжманот, тип на сместување (апартманско/хотелско), тип на пансион, тип на превоз, тип на аранжман (лето/зима/екскурзија), тип на цена на аранжманот (регуларна или на попуст), тип на уплата (во агенција/Online букирање). Сите овие филтри се потребни, со цел туристичките агенции да можат да направат детална анализа на корисниците на нивните услуги, која ќе ја искористат за повторно да ги таргетираат минатите клиенти, со соодветни маркетинг кампањи.

При секое филтрирање на резултатите со клиентите, во модулот има и опција за селектирање на сите мејлови од дадените резултати, за да можат агенциите да праќаат таргетирани имејл кампањи, односно „Newsletter“. Имејл адресите на клиентите, агенциите можат да ги користат за повеќе цели, меѓу кои:

1. Маркетинг на услугите

Директно, таргетирано и навремено известување на корисниците, за разни новости поврзани со аранжмани коишто ги нудат (нови дестинации, нови понуди, попусти и сл) со цел зголемување на бројот на продажби.

2. Грижа за корисниците

Известување на корисниците на услугите, пред и за време на реализација на аранжманите. Во ваквите имејл пораки, агенциите ќе можат да им испраќаат известување на патниците за разни информации, како на пример, потсетување за точниот час на поаѓање на автобусот, за некои евентуални измени во организацијата на патувањето, посакување на пријатен одмор и слично.

3. Контрола на квалитетот

Овој вид имејл кампања е наменет, со цел сопствениците на агенциите да добијат директен увид во квалитетот на услугите коишто нивната агенција ги нуди и да направат евентуални идни подобрувања во истите, по барање на клиентите. Ваквиот имејл ќе се испраќа по завршување на аранжманите, односно откако патниците ќе се вратат дома од патувањето. Во нив, агентите ќе им поставуваат прашања за оценка на квалитетот на превозот, љубезноста на шоферот, задоволството од туристичкиот водич, сместувањето, дестинацијата, плажите и слично.

Newletter модулот на Меракзи, ќе може многу лесно да се користи, благодарение на готовите темплејти со текст кој за секоја поединечна порака ќе треба малку да се изменува, зависно од неговата содржина. Ваквите темплејти, агенциите ќе можат да ги користат за испраќање имејл кампањи на своите клиенти на редовна основа, а самата работа се завршува за 5-10 минути. Во темплејтите, секоја агенција ќе може да го прикачи своето лого, како и да го уреди header-от и footer-от на пораката, со заштитните бои на компанијата, со цел имејлот да асоцира на брендот на туристичката агенција и да привлекува внимание.

Примери за три типа готови темплејти, со дизајн и текст:

- Темплејт со новости околу продажбата на аранжманите (известување за нови аранжмани додадени на веб-сајтот на агенцијата, понуди коишто имаат снижени цени на попуст и сл.). Во овој темплејт ќе бидат вклучени и директни линкови до самите аранжмани, кои со клик ќе ги носат клиентите до можност за Online букирање на истите. Со ваквиот Newsletter ќе се прави ремаркетинг и ќе се таргетира голема публика од базата на минати клиенти, коишто за само неколку минути ќе можат да изберат аранжман и да го купат онлајн, што значително ќе придонесе за пораст на продажбите.

- Темплејт со честитка за среќен пат и пријатен одмор на патниците, којшто ќе помогне во одржувањето пријателски однос помеѓу агенциите и клиентите.

- Темплејт за оценување на задоволството од туристичката услуга, што уште повеќе ќе го продлабочи односот помеѓу агенцијата и клиентите. Од една страна, агенциите редовно ќе добиваат информации кои аспекти од нивните услуги треба да ги подобрат, а клиентите ќе бидат задоволни од фактот дека нивното мислење е слушнато и дека агенцијата се грижи за задоволството на своите клиенти.